Naslovi KME cepilnih mest

 

Na zemljevidu Slovenije so vrisane zdravstvene regije. Pri vsaki od regij so navedene incidenčne stopnje klopnega meningoencefalitisa (KME) na 100.000 prebivalcev za leto 2010. Incidenčne stopnje prikažejo pogostnost pojavljanja KME na 100.000 prebivalcev.

IZBERITE REGIJO (regije so razvrščene po abecednem redu)


REGIJA CELJE

Kus Sotošek Ingrid, dr.med. ZD Radeče, Splošna medicina Ulica OF 8 1433 Radeče
Marš Sabina, dr.med. SB Celje Oblakova ulica 5 3000 Celje
Popovič Meštrovič Katarina, dr.med. SB Celje, Pediatrija Oblakova 5 3000 Celje
Žerjav Katja, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Katja Žerjav, Splošna medicina Gregorčičeva 4 3000 Celje
 Žerjav Manica, dr.med. Zasebna zdravniška ordinacija Jenkova 36 3000 Celje
Smole Damijana, dr.med.  ZD Celje Gregorčičeva ulica 5 3000 Celje
Rajtmajer Milan, dr.med. ZD Celje Gregorčičeva ulica 5 3000 Celje
Čajavec Rudi, dr.med. ZD Celje Gregorčičeva ulica 5 3000 Celje
Kolar Miran, dr.med. ZD Celje, Splošna medicina Gregorčičeva 5 3000 Celje
Goste Ksenija, dr.med. ZD Celje, Šolska medicina Gregorčičeva 5 3000 Celje
Rančigaj Žabkar Marija, dr.med. ZD Celje, Šolska medicina Gregorčičeva 5 3000 Celje
Berginc Marjan, dr.med. ZD Slovenske Konjice, Splošna medicina Mestni trg  18 3210 Slovenske Konjice
Pugelj Mihaela, dr med. ZD Slovenske Konjice, Splošna medicina Mestni trg  18 3210 Slovenske Konjice
Marjanovič Slavica, dr.med. ZD Slovenske Konjice, Splošna medicina Mestni trg  18 3210 Slovenske Konjice
Boljanovič Sretanka, dr.med. ZD Slovenske Konjice, Splošna medicina Mestni trg  18 3210 Slovenske Konjice
Kosevski Kolar Aleksandra, dr.med. Zasebna ambulanta za medicino dela - Aleksandra Kosevski Kolar, Splošna medicina Dobroveljska cesta1 3214 Zreče
Rus Tisovic Tatjana, dr.med. ZD Zreče, Splošna medicina Kovaška cesta 22 3214 Zreče
Ošep Stanko, dr.med. ZD Štore, Splošna medicina

Cesta Kozjanskega odreda 2

3220 Štore
Čolović Dragiša, dr.med. Diagnostični center Ulica Dušana Kvedra 27 3230 Šentjur
Podgoršek Estera, dr.med. ZD Šentjur pri Celju Cesta Leona Dobrotinška 5 3230 Šentjur
Ilič Ljubomir, dr.med. ZD Šentjur pri Celju, Splošna medicina Cesta Leona Dobrotinška 5 3230 Šentjur
Al Mahdawi Fuad, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Fuad Al Mahdawi Celjska cesta 7 3250 Rogaška Slatina
Kužnar Jugovar Marjana, dr.med. Zasebna ordinacija dr. Kužnar Celjska cesta 7 3250 Rogaška Slatina
Ratkajec Tihomir, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Tihomir Ratkajec Celjska cesta 10 3250 Rogaška Slatina
Lončar Anica, dr.med. ZD Rogatec Steklarska ulica 2 3252 Rogatec
Božiček Franc, dr.med. ZD Bistrica ob Sotli  Bistrica ob Sotli 3 3256 Bistrica ob Sotli
Bilič Petrovič Brankica, dr.med. ZD Kozje, Splošna medicina Kozje 150 3260 Kozje
Djurič Ivan, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Ivan Djurič, Splošna medicina Petrovče 33 3301 Petrovče
Mladenovič Aco, dr.med. ZD dr. Jožeta Potrate Žalec Prešernova ulica 6 3310 Žalec
Kobal Alenka, dr.med. ZD dr. Jožeta Potrate Žalec Prešernova ulica 6 3310 Žalec
Kravos Andrej, dr.med. ZD dr. Jožeta Potrate Žalec, Splošna medicina Prešernova ulica  6 3310 Žalec
Artiček Mesarec Brigita, dr.med. ZD dr. Jožeta Potrate Žalec, Splošna medicina Prešernova ulica  6 3310 Žalec
Podkrajšek Damjana, dr.med. ZD dr. Jožeta Potrate Žalec, Pediatrija Prešernova ulica  6 3310 Žalec
Krumpak Darja, dr.med. ZD dr. Jožeta Potrate Žalec, Medicina dela, prometa in športa Prešernova ulica  6 3310 Žalec
Dolničar Šivic Eva, dr.med. ZD dr. Jožeta Potrate Žalec, Pediatrija Prešernova ulica  6 3310 Žalec
Velikanje Franjo, dr.med. ZD dr. Jožeta Potrate Žalec, Medicina dela, prometa in športa Prešernova ulica  6 3310 Žalec
Vlatković Ljuban, dr.med. ZD dr. Jožeta Potrate Žalec, Splošna medicina Prešernova ulica  6 3310 Žalec
Strouhal Peter, dr.med. ZD dr. Jožeta Potrate Žalec, Splošna medicina Prešernova ulica  6 3310 Žalec
Sagadin Polona, dr.med. ZD dr. Jožeta Potrate Žalec Prešernova ulica 6 3310 Žalec
Felc Zlata, dr.med. ZD dr. Jožeta Potrate Žalec, Pediatrija Prešernova ulica  6 3310 Žalec
Hrovat Martina, dr.med. ZD Polzela, Splošna medicina Polzela 130 3313 Polzela
Mrhar Matjaž Vlasta, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Vlasta Mrhar Matjaž, Pediatrija Polzela 130 3313 Polzela
Žuber Aleksandra, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Aleksandra Žuber, Splošna medicina Šmarška 12 3320 Velenje
Vrečko Ležaič Barbara, dr.med. ZD Velenje, Šolska medicina Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Vrabič Draško, dr.med. ZD Velenje, Ostalo Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Markoš Krstulovič Ilijana, dr.med. ZD Velenje, Splošna medicina Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Gusič Irena, dr.med. ZD Velenje, Šolska medicina Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Lahovnik Katarina, dr.med. ZD Velenje Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Štekovič Lucija, dr.med. ZD Velenje Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Seher Zupančič Margareta, dr.med. ZD Velenje, Pediatrija Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Sreš Žerdin Marjana, dr.med. ZD Velenje, Pediatrija Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Strašek Brunšek Marta, dr.med. ZD Velenje Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
 Vidović Marija, dr.med.

ZD Velenje, Pediatrija

Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Jonko Nada, dr.med. ZD Velenje, Pediatrija Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Grošelj Pavel, dr.med. ZD Velenje, Splošna medicina Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Budnjo Senada, dr.med. ZD Velenje, Šolska medicina Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Rus Sergej, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Sergej Rus, Splošna medicina Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Špital Simona, dr.med. ZD Velenje, Splošna medicina Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Lesnjak Dermol Simona, dr.med. ZD Velenje Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Slavič Tomaž, dr.med. ZD Velenje, Splošna medicina Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Lah Vesna, dr.med. ZD Velenje Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Herlah Urška, dr.med. ZD Velenje, Ambulanta splošne medicine Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Blatnik Otmar, dr.med. ZD Velenje, Ambulanta splošne medicine Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Zupančič Jože, dr.med. ZD Velenje, Ambulanta splošne medicine Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Hribar Nada, dr.med. ZD Velenje, Ambulanta splošne medicine Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Kralj Ivan, dr.med. ZD Velenje, Ambulanta splošne medicine Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Zupanc Ivan, dr.med. ZD Velenje, Ambulanta splošne medicine Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Dobnik Sonja, dr.med. ZD Velenje, Ambulanta splošne medicine Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Urlep France, dr.med. ZD Velenje, Ambulanta splošne medicine Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Pirtovšek Valter, dr.med. ZD Velenje, Ambulanta splošne medicine Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Vidovič Marija, dr.med. ZD Velenje, Ambulanta splošne medicine Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Zore Slatinšek Daša, dr.med. ZD Velenje Vodnikova cesta 1 3320 Velenje
Lovrec Veternik Jožica, dr.med. ZD Šoštanj, Pediatrija Trg Jožeta Lampreta  1 3325 Šoštanj
Lazar Peter, dr.med. ZP Šoštanj, Ambulanta splošne medicine Trg Jožeta Lampreta  1 3325 Šoštanj
Vrabič Verica, dr.med. ZP Šoštanj, Ambulanta splošne medicine Trg Jožeta Lampreta  1 3325 Šoštanj
Urlep France, dr.med. ZP Šoštanj, Ambulanta splošne medicine Trg Jožeta Lampreta  1 3325 Šoštanj
Klemen Ketiš Zalika, dr.med. ZP Šmarto ob Paki, Ambulanta splošne medicine Šmartno ob Paki 80 3327 Šmartno ob Paki 
Fuerst Karmen, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Karmen Furst, Splošna medicina Savinjska cesta  6 3330 Mozirje
Blažič Lipnik Irena, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Irena Blažič Lipnik Tlaka 10 3342 Gornji Grad
Blaževič Marjetka, dr.med. ZD Brežice, Splošna medicina Černelčeva cesta 8 8250 Brežice
Lipovšek Marko, dr.med. Zasebna pediatrična ambulanta - Marko Lipovšek, Pediatrija Černelčeva cesta 8 8250 Brežice
Matič Milan, dr.med. ZD Brežice Černelčeva cesta 8 8250 Brežice
Pibernik Mojca, dr. med. ZD Brežice Černelčeva cesta 8 8250 Brežice
Laktič Romana, dr.med. ZD Brežice, Pediatrija Černelčeva cesta 8 8250 Brežice
Marinček Zdenka, dr.med. ZD Brežice, Splošna medicina Černelčeva cesta 8 8250 Brežice
Iljaž Rade, dr.med. Družinska medicina, Rade Iljaž s.p. Bizeljska cesta 8259 Bizeljsko
Groboljšek Božidar, dr.med. ZD Sevnica Trg svobode 14 8290 Sevnica
Groboljšek Štebih Danica, dr.med. ZD Sevnica, Šolska medicina Trg svobode 14 8290 Sevnica
Pesjak Jurij ml., dr.med. ZD Sevnica, Splošna medicina Trg svobode 14 8290 Sevnica
Malešič Karin, dr.med. ZD Sevnica, Splošna medicina Trg svobode 14 8290 Sevnica
Kozorog Ksenija, dr.med. ZD Sevnica, Pediatrija Trg svobode  14 8290 Sevnica
Halapija Željko, dr.med. ZD Sevnica, Medicina dela, prometa in športa Trg svobode 14 8290 Sevnica

 

^na vrh

 

REGIJA KOPER

Anderluh Radojka, dr.med. ZD Koper, Splošna medicina Dellavallejeva 3 6000 Koper - Capodistria
 Tomc Rasta, dr.med. Zasebna ordinacija splošne medicine Vojkovo nabrežje 23 6000 Koper - Capodistria
Mugoša Jožica, dr.med. ZD Sežana, Šolska medicina Partizanska cesta 24 6210 Sežana
Trobec Kralj Martina, dr.med. ZD Sežana Partizanska cesta 24 6210 Sežana
Pogačnik Godnič Tadeja, dr.med. ZD Sežana Partizanska cesta 24 6210 Sežana
Fakin Miran, dr.med. ZD Divača, Splošna medicina Ulica 1. maja 1 6215 Divača
Žagar Dražen, dr.med. Dom upokojencev Postojna Rožna ulica 10 6230 Postojna
Pahor Karmen, dr.med. ZD dr. Franca Ambrožiča Postojna Prečna ulica 2 6230 Postojna
Grmek Mirjam, dr.med. Zasebna ambulanta za otroke in šolsko mladino - Mirjam Grmek, Pediatrija Prečna 2 6230 Postojna
Dekleva Barbara, dr.med. ZD Ilirska Bistrica Gregorčičeva cesta 8 6250 Ilirska Bistrica
Kauzlarič Ivan, dr.med. ZD Ilirska Bistrica, Šolska medicina Gregorčičeva cesta 8 6250 Ilirska Bistrica
Perušina Đukić Dragana, dr.med. ZD Pivka Kolodvorska cesta 24 6257 Pivka
Garmuš Bezek Sonja, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Sonja Garmuš, Splošna medicina Kolodvorska 24 6257 Pivka
Lazar Daneu Vesna, dr.med. Zasebna šolska ambulanta - Vesna Lazar Daneu Cesta solinarjev 1 6320 Portorož - Portorose

^na vrh

 

REGIJA KRANJ

Paternoster Aleš, dr.med. Zasebna pediatrična ambulanta - Aleš Paternoster, Pediatrija Gosposvetska 10 4000 Kranj
Pogačnik Peternel Damjana, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Damjana Pogačnik, Splošna medicina Gosposvetska  10 4000 Kranj
Bavdek Dušan, dr.med. ZD Kranj, Splošna medicina Gosposvetska ulica 10 4000 Kranj
Vadnjal Gruden Zora, dr.med. ZD Kranj, Medicina dela, prometa in športa Gosposvetska 10 4000 Kranj
Pintar Romana, dr.med. Zasebni zdravstveni zavod RR Stara cesta 10 4220 Škofja Loka
Šumer Pirc Alenka, dr.med. ZD Škofja Loka Stara cesta 10 4220 Škofja Loka
Podlesnik Pavel, dr.med. Pavel Podlesnik - P&TH, d. o. o., Splošna medicina Kopališka  7 4240 Radovljica
Leskovar Tanja, dr.med. ZD Radovljica Kopališka  cesta 7 4240 Radovljica
Pretnar Pristov Lidija, dr.med. ZD Bled, Pediatrija Mladinska cesta 1 4260 Bled
Hribar Saje Nada, dr.med. ZD Bled Mladinska cesta 1 4260 Bled
Brence Cernezel Selma, dr.med. ZD Bohinj Triglavska cesta 15 4264 Bohinjska Bistrica
Čeh Branimir, dr.med. ZD Jesenice, Medicina dela, prometa in športa Cesta maršala Tita  8 4270 Jesenice
Krajnik Franc, dr.med. ZD Jesenice, Pediatrija Cesta maršala Tita  8 4270 Jesenice
Vrečko Tolar Milena, dr.med. SB Jesenice, Pediatrija Maršala Tita 112 4270 Jesenice
Najdenov Peter, dr.med. SB Jesenice, Pediatrija Maršala Tita 112 4270 Jesenice
Ropret tea, dr.med. Železničarski ZD Jesenice, Splošna medicina Cesta železarjev  30 4270 Jesenice
Lavtižar Blaž, dr.med. ZD Tržič, Splošna medicina Blejska 10 4290 Tržič
Kališnik Sušnik Bojana, dr.med. ZD Tržič, Splošna medicina Blejska 10 4290 Tržič
Dolinar Krese Hermina, dr.med. Zasebna pediatrična ambulanta - Hermina Dolinar Krese Blejska cesta 10 4290 Tržič

^na vrh

REGIJA LJUBLJANA

Kus Primož, dr.med. Ambulanta KUS Prijateljeva 2 1000 Ljubljana
Ahčan Jerneja, dr.med. Barsos - MC d.o.o. Gregorčičeva ulica 11 1000 Ljubljana
Ukmar Sonja, dr.med. Ordinacija družinske medicine, Ukmar Sonja dr.med., spec.spl.med. Cesta na Brdo 63 1000 Ljubljana
Plevnik Vodušek Vesna, dr.med. Zasebna alergološka ambulanta - Vesna Plevnik Vodušek Regentova cesta 70 1000 Ljubljana
Hostnik Boštjan, dr.med. Zasebna ambulanta - Boštjan Hostnik, Splošna medicina Tbilisijska 59 1000 Ljubljana
Zadnikar Vesna, dr.med. Zasebna MDPŠ ambulanta - Vesna Zadnikar Dunajska 198 1000 Ljubljana
Peče Breznik Barbara, dr.med. Zasebna specialistična ordinacija Barbara Peče Breznik, dr. med., dr.dent.med Parmova 53 1000 Ljubljana
Žorž Gojmir, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Gojmir Žorž, Splošna medicina Koprska 94 1000 Ljubljana
Grosek Pšeničnik Marjana, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Marjanca Grosek Pšeničnik, Splošna medicina Dunajska 22 1000 Ljubljana
Rojc Pečnik Vesna, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Vesna Rojc, Splošna medicina Ulica bratov Babnik 1000 Ljubljana
Rus Alenka, dr.med. ZD Bežigrad Kržičeva ulica 10 1000 Ljubljana
Jelenc Ksenija, dr.med. ZD Bežigrad Kržičeva ulica 10 1000 Ljubljana
Lendero Pintar Dušanka, dr.med. ZD Fužine Preglov trg 34 1000 Ljubljana
Ahčin Janja, dr.med. ZD Fužine, Splošna medicina Preglov trg  34 1000 Ljubljana
Škrinjar Andrej, dr.med. ZD Ljubljana Bežigrad Črnuče Primožičeva ulica 1 1000 Ljubljana
Strgar Hladnik Mihaela, dr.med. ZD Ljubljana Bežigrad Črnuče Primožičeva ulica 1 1000 Ljubljana
Ramovš Alenka, dr.med. ZD Ljubljana Bežigrad Črnuče, Pediatrija Primožičeva 1 1000 Ljubljana
Fonda Angela, dr.med. ZD Ljubljana Center, Splošna medicina Metelkova 9 1000 Ljubljana
Lapanja Kastelic Danijela, dr.med. ZD Ljubljana Center, Šolska medicina Metelkova 9 1000 Ljubljana
Rus Srakar Darja, dr.med. ZD Ljubljana Center, Šolska medicina Metelkova 9 1000 Ljubljana
Premrl Kodrič Radica, dr.med. ZD Ljubljana Šiška, Medicina dela, prometa in športa Derčeva 5 1000 Ljubljana
Vičar Bogdan, dr.med. ZD Ljubljana Šiška, Splošna medicina Derčeva 5 1000 Ljubljana
Schweiger Nemanič Janja, dr.med. ZD Ljubljana Šiška, Šolska medicina Derčeva 5 1000 Ljubljana
Visnovič Poredoš Aleksandra, dr.med. ZD Ljubljana, Šiška Derčeva 5 1000 Ljubljana
Vrhovec Nevije, dr.med. ZD Rudnik Rakovniška ulica 4 1000 Ljubljana
Krišto Breda, dr.med. ZD Rudnik, Splošna medicina Rakovniška ulica 4 1000 Ljubljana
Lenče Kastelic Mojca, dr.med. ZD Rudnik, Splošna medicina Rakovniška ulica 4 1000 Ljubljana
Dekleva Jasna, dr.med. ZD Vič Postojnska 24 1000 Ljubljana
Kopčavar Guček Nena, dr.med. ZD Vič Postojnska 24 1000 Ljubljana
Repar Bornšek Simona, dr.med. ZD Vič Postojnska 24 1000 Ljubljana
Tratar Tončka, dr.med. ZD Vič, Pediatrija Postojnska 24 1000 Ljubljana
Tanja Golli, dr.med. ZD Vič, Pediatrija Postojnska 24 1000 Ljubljana
Ločniškar Lilijana, dr.med. Zdravstveni zavod Revita, Splošna medicina Peričeva 31 1000 Ljubljana
Petek Davorina, dr.med. Zdravstveni zavod Zdravje Smoletova ulica 18 1000 Ljubljana
VirščekAndrej, dr.med. ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. Chengdujska cesta 25 1000 Ljubljana
Bilban Marjan, dr.med. ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. Chengdujska cesta 25 1000 Ljubljana
Rajšek Marija Simona, dr.med. Železniški zdravstveni dom, Splošna medicina Celovška 4 1000 Ljubljana
Cimperman Ajda, dr.med. Zasebna pediatrična ambulanta - Ajda Cimperman, Pediatrija Cesta v Mestni log 55 55 1000 Ljubljana
 Zavodnik Krupenko Tatjana, dr.med. Zasebna splošna ordinacija Tržna ul. 3 1000 Ljubljana
Muster Štefančič Andreja, dr.med. ZD Medvode, Splošna medicina Ostrovrharjeva 6 1215 Medvode
Kržišnik Logar Marija, dr.med. ZD Medvode, Pediatrija Ostrovrharjeva 6 1215 Medvode
Zelinka Tanja, dr.med. ZD Medvode Ostrovrharjeva ulica 6 1215 Medvode
Šušteršič Bregar Vida, dr.med. ZD Medvode, Šolska medicina Ostrovrharjeva 6 1215 Medvode
Goršek Alenka, dr.med. Zasebna šolska ambulanta - Alenka Goršek, Pediatrija Mestni trg 2 1230 Domžale
Rihtman Gordana, dr.med. ZD dr. Tineta Zajca Domžale Mestni trg  2 1230 Domžale
Klemenčič Irena, dr.med. ZD dr. Tineta Zajca Domžale Mestni trg  2 1230 Domžale
Svoljšak Janez, dr.med. ZD dr. Tineta Zajca Domžale, Splošna medicina Mestni trg  2 1230 Domžale
Vode Marija, dr.med. ZD dr. Tineta Zajca Domžale Mestni trg  2 1230 Domžale
Frangež Marko, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Marko Frangež, Splošna medicina Mestni trg  2 1230 Domžale
Ažman Mira, dr.med. ZD dr. Tineta Zajca Domžale, Šolska medicina Mestni trg  2 1230 Domžale
Kovač Mohar Gabrijela, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Gabrijela Kovač Mohar Zoranina ulica 3 1234 Mengeš
Ložar Olga, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Olga Ložar Kamniška 24, Zgornje Jarše 1235 Radomlje
Plešnar Cvirn Damjana, dr.med. ZD dr. Julija Polca Kamnik Novi trg  26 1241 Kamnik
Baš Denis, dr.med. ZD dr. Julija Polca Kamnik Novi trg  26 1241 Kamnik
Ahlin Dragotin, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Dragotin Ahlin, Splošna medicina Bevkova 48 1241 Kamnik
Plavc Jana, dr.med. ZD dr. Julija Polca Kamnik, Splošna medicina Novi trg  26 1241 Kamnik
Radonjič Logar Lilijana, dr.med. ZD dr. Julija Polca Kamnik, Splošna medicina Novi trg  26 1241 Kamnik
Ambrož Mihelčič Majda, dr.med. ZD dr. Julija Polca Kamnik, Splošna medicina Novi trg  26 1241 Kamnik
Bernot Martina, dr.med. Zasebna pediatrična ambulanta - Martina Bernot, Pediatrija Novi trg  26 1241 Kamnik
Novak Slavko, dr.med. ZD dr. Julija Polca Kamnik, Pediatrija Novi trg  26 1241 Kamnik
Ftičar Terezija, dr.med. Zasebna šolska ambulanta - Terezija Ftičar Novi trg 26 1241 Kamnik
Rus Valerija, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Valerija Rus, Splošna medicina Dolsko   55 1262 Dol pri Ljubljani
Drnovšek Irena, dr.med. ZD Litija Partizanska pot 18 A 1270 Litija
Ptičar Tanja, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Ptičar Stane in Tanja Ponoviška cesta 6 1270 Litija
Grabljevec Miklavčič Fani, dr.med. ZD Grosuplje, Splošna medicina Pod gozdom cesta I 14 1290 Grosuplje
Mervič Janez, dr.med. ZD Grosuplje, Splošna medicina Pod gozdom cesta I 14 1290 Grosuplje
Golouh Ladislav, dr.med. ZD Grosuplje Pod gozdom cesta I 14 1290 Grosuplje
Kos Mojca, dr.med. ZD Grosuplje, Pediatrija Pod gozdom cesta I 14 1290 Grosuplje
Zaviršek Štefka, dr.med. ZD Grosuplje, Pediatrija Pod gozdom cesta I 14 1290 Grosuplje
Jezerc Križanič Tatjana, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Tatjana Jezerc Križanič, Splošna medicina Kočevska cesta 25 1291 Škofljica
Zupančič Janez, dr.med. ZD Ivančna gorica Cesta 2. grupe odredov 16 1295 Ivančna Gorica
Peršin Zupet Ksenija, dr.med. ZD Ivančna gorica Cesta 2. grupe odredov 16 1295 Ivančna Gorica
Kastelec Nada, dr.med. ZD Ivančna gorica Cesta 2. grupe odredov 16 1295 Ivančna Gorica
Gomzi Hrabar Tonja, dr.med. ZD Ivančna gorica, Splošna medicina Cesta II. grupe odredov 16 1295 Ivančna Gorica
Marolt Anica, dr.med. ZD dr. Janeza Oražma Ribnica, Pediatrija Majnikova 1 1310 Ribnica
Šmalc Lidija, dr.med. ZD dr. Janeza Oražma Ribnica Majnikova ulica 1 1310 Ribnica
Nadler Žagar Alenka, dr.med. Splošna medicina Majnikova ulica 1 1310 Ribnica
Starc Vidrih Milenka, dr.med. ZD Velike Lašče Javorškova ulica 9 1315 Velike Lašče
Češarek Irena, dr.med. ZD Sodražica Cesta Notranjskega odreda 16 1317 Sodražica
Prelesnik Nives, dr.med. ZD Kočevje, Pediatrija Roška cesta  18 1330 Kočevje
Munda Marija, dr.med. ZD Borovnica, Splošna medicina Mejačeva ulica 3 1353 Borovnica
Pirc Janja, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Janja Pirc Slovenska cesta 17 1354 Horjul
Trčič Živa, dr.med. SA Dobrova, Splošna medicina Ul. Vladimirja Dolničarja 11 1356 Dobrova
Caserman Gregor, dr.med. ZD Vrhnika Cesta 6. maja 11 1360 Vrhnika
Rožman Drašler Helena, dr.med. ZD Vrhnika, Šolska medicina Cesta 6. maja  11 1360 Vrhnika
Odlasek Kunstelj Lucija, dr.med. ZD Vrhnika Cesta 6. maja 11 1360 Vrhnika
Rus Primož, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Rus Primož Cesta 6. maja 11 1360 Vrhnika
Džaić Blagica, dr.med. ZD Logatec, Splošna medicina Notranjska cesta 2 1370 Logatec
Čuk Rupnik Jasna, dr.med. ZD Logatec, Pediatrija Notranjska cesta 2 1370 Logatec
Turk Katarina, dr.med. ZD Logatec, Splošna medicina Notranjska cesta 2 1370 Logatec
Krpina Branko, dr.med. ZD Cerknica, Splošna medicina Cesta 4. maja  17 1380 Cerknica
Kavčič Sašo, dr.med. ZD Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 Cerknica
Palčič Vesna, dr.med. ZD Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 Cerknica
Baraga Dušan, dr.med. ZD Stari trg pri Ložu, Splošna medicina Cesta Notranjskega odreda 18 1386 Stari trg pri Ložu
Kordiš Snežana, dr.med. ZD Stari trg pri Ložu, Splošna medicina Cesta Notranjskega odreda 18 1386 Stari trg pri Ložu
Bastič Darja, dr.med. ZD Zagorje ob Savi, Splošna medicina Cesta zmage 1 1410 Zagorje ob Savi
Sajovic Erna, dr.med. ZD Zagorje ob Savi, Splošna medicina Cesta zmage 1 1410 Zagorje ob Savi
Grošelj Franc, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Franc Grošelj Cesta zmage 1 1410 Zagorje ob Savi
Novak Franc, dr.med. Zasebna ambulanta družinske medicine, Franc Novak, dr. med. Cesta zmage 1 1410 Zagorje ob Savi
Manfredo Irena, dr.med. ZD Zagorje ob Savi Cesta zmage  1 1410 Zagorje ob Savi
Grošelj Kerin Marija, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Mara Grošelj Cesta zmage  1 1410 Zagorje ob Savi
Bec Mateja, dr.med. ZD Zagorje ob Savi Cesta zmage  1 1410 Zagorje ob Savi
Drnovšek Metoda, dr.med. ZD Zagorje ob Savi Cesta zmage  1 1410 Zagorje ob Savi
Pokorn Nina, dr.med. ZD Zagorje ob Savi Cesta zmage  1 1410 Zagorje ob Savi
Medved Urška, dr.med. ZD Zagorje ob Savi Cesta zmage  1 1410 Zagorje ob Savi
Golob Tone, dr.med. ZD Trbovlje, Splošna medicina Rudarska cesta 9 1420 Trbovlje
Opresnik Pešec Marjeta, dr.med. ZD Trbovlje, Pediatrija Rudarska cesta 9 1420 Trbovlje
Stošicky Janja, dr.med. ZD Hrastnik, Šolska medicina Novi dom  11 1430 Hrastnik
Avčin Tadej, dr.med. UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ALERGOLOGIJO, IMUNOLOGIJO IN REVMATSKE BOLEZNI, Alergologija Vrazov trg 1 1525 Ljubljana - Klinični center

^na vrh

REGIJA MARIBOR

Lovše Bojana, dr.med. Ambulanta doktor Lovše, Medicina dela, prometa in športa Kopitarjeva 2/II 2000 Maribor
Dovnik Igor, dr.med. Pediatrična ordinacije Boršnikova, Pediatrija Boršnikova 79 2000 Maribor
Kos Mojca, dr.med. Zasebna  splošna ambulanta - Mojca Kos, Splošna medicina Kalohova 18 2000 Maribor
Škorjanc Antolič Suzana, dr.med. Zasebna pediatrična ambulanta - Suzana Škorjanc Antolič, Pediatrija Borštnikova ulica 79 2000 Maribor
Lupše Štampar Jasna, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Jasna Lupše Štampar, Splošna medicina Partizanska cesta 59 2000 Maribor
Tenyi Laszlo, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Laszlo Tenyi, Splošna medicina Partizanska 59 2000 Maribor
Švab Zavratnik Mojca, dr.med. ZD dr. Adolfa Drolca Maribor  - ZP Tabor Jezdarska ulica 10 2000 Maribor
Žnidaršič Reljič Špela, dr.med. ZD dr. Adolfa Drolca Maribor  - ZP Tabor Jezdarska ulica 10 2000 Maribor
Melink Alenka, dr.med. ZD dr. Adolfa Drolca Maribor - Center Kalohova ulica 2000 Maribor
Milanović Ravter Suzana, dr.med. ZD dr. Adolfa Drolca Maribor - Center Kalohova ulica 2000 Maribor
Rebernik Vele Maja, dr.med. ZD dr. Adolfa Drolca Maribor - Center, Medicina dela, prometa in športa Ulica talcev 9 2000 Maribor
Drozg Borko Milenko, dr.med. ZD dr. Adolfa Drolca Maribor - Center, Medicina dela, prometa in športa Ulica talcev 9 2000 Maribor
Becner Miran, dr.med. ZD dr. Adolfa Drolca Maribor - Center, Medicina dela, prometa in športa Ulica talcev 9 2000 Maribor
Krebs Andreja, dr.med. Pediatrija d.o.o. Kalohova ul. 18 2000 Maribor
Kvas Kučič Branka, dr.med. ZD dr. Adolfa Drolca Maribor - ZP Tezno, Šolska medicina Ptujska  184 2000 Maribor
Skočir Jasmina, dr.med. ZD Dr. Adolfa Drolca, OE Splošno zdravstveno varstvo-CENTER Ulica talcev 9 2000 Maribor
Dreo Karmen, dr.med. ZD Dr. Adolfa Drolca, OE Splošno zdravstveno varstvo-CENTER Ulica talcev 9 2000 Maribor
Kert Suzana, dr.med. ZD Dr. Adolfa Drolca, OE Splošno zdravstveno varstvo-CENTER, Splošna medicina Ulica talcev 9 2000 Maribor
Rebol Zadravec Mojca, dr.med. Zdrav slog d.o.o. -  Mojca Rebol Zadravec Pesnica 42 2211 Pesnica pri Mariboru
Damjan Maksimiljan, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Maksimiljan Damjan, Splošna medicina Šentilj 50 2212 Šentilj v Slovenskih goricah
Marčinko Vlado, dr.med. Splošna ambulanta Sladki Vrh Sladki Vrh 5 A 2214 Sladki Vrh
Šošterič Aleksander, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Aleksander Šosterič Maistrova ulica 22 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Vogrin Bernarda, dr.med. ZD Lenart Maistrova ulica 22 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Mitrović Ivan, dr.med. ZD Lenart Maistrova ulica 22 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Ljubojevič Đaferović Ksenija, dr.med. Medicom - Zasebna spl. amb. Ksenija Ljubojevič Džaferovič, Splošna medicina Maistrova 22 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Šuput Petar, dr.med. ZD Lenart, Pediatrija Maistrova 22 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Kuhar Primož, dr.med. ZD Lenart Maistrova ulica 22 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Brglez Rajko, dr.med. ZD Lenart, Medicina dela, prometa in športa Maistrova 22 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Kolar Sluga Anton, dr.med. Ambulanta družinske medicine Duplek Cesta k Dravi 8 2241 Spodnji Duplek
Ivetič Vojislav, dr.med. Ambulanta družinske medicine Sava Cesta k Dravi 8 2241 Spodnji Duplek
Habjanič Merc Brigita, dr.med. Zasebna ordinacija za predšolske otroke in družinsko medicino - Brigita Habjan Merc, Šolska medicina Rogozniška 32 B 2250 Ptuj
Puntarec Djukanovič Irena, dr.med. Zasebna pediatrična ambulanta - Klinkon-Zrilič-Jaušovec Potrčeva cesta 49 2250 Ptuj
Letonja Jaušovec Lidija, dr.med. Zasebna pediatrična ambulanta - Klinkon-Zrilič-Jaušovec Potrčeva cesta 49 2250 Ptuj
Zrilič Iris, dr.med. Zasebna pediatrična ambulanta - Klinkon-Zrilič-Jaušovec, Pediatrija Potrčeva 15 2250 Ptuj
Klinkon Svetlana, dr.med. Zasebna pediatrična ambulanta - Klinkon-Zrilič-Jaušovec, Pediatrija Potrčeva 15 2250 Ptuj
Jerkovič Branko, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Branko Jerkovič, Splošna medicina Osojnikova 9 2250 Ptuj
Šaško Valerija, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Valerija Šaško, Splošna medicina Osojnikova 9 2250 Ptuj
Šolman Jadranka, dr.med. Zasebna splošna in šolska ambulanta - Jadranka in Erik Šolman, Šolska medicina Rogozniška 32 2250 Ptuj
Andolšek Tominc Branka, dr.med. Zasebna šolska ambulanta - Branka Andolšek Tominc Rogozniška cesta 32 B 2250 Ptuj
Gagič Branka, dr.med. ZD Ptuj Potrčeva cesta 19 A 2250 Ptuj
Ivetič Ivan, dr.med. ZD Ptuj Potrčeva cesta 19 A 2250 Ptuj
Simonič Rahela, dr.med. ZD Ptuj Potrčeva cesta 19 A 2250 Ptuj
Brkič Nada, dr.med. ZD Ptuj, Medicina dela, prometa in športa Potrčeva cesta 19 A 2250 Ptuj
Malešič Anemarija, dr.med. ZD Ptuj, Splošna medicina Potrčeva cesta  19 A 2250 Ptuj
Žlebnik Henrik, dr.med. ZD Ptuj, Splošna medicina Potrčeva cesta  19 A 2250 Ptuj
Milošič Marija, dr.med. ZD Ptuj, Splošna medicina Potrčeva cesta  19 A 2250 Ptuj
Petek Uhan Metka, dr.med. ZD Ptuj, Splošna medicina Potrčeva cesta  19 A 2250 Ptuj
Lisul Prosenica Sonja, dr.med. ZD Ptuj, Splošna medicina Potrčeva cesta  19 A 2250 Ptuj
Einfalt Šoemen Aleksandra, dr.med. ZD Ptuj, Šolska medicina Potrčeva cesta  19 A 2250 Ptuj
Lotrič Lidija, dr.med. ZD Ptuj, Šolska medicina Potrčeva cesta  19 A 2250 Ptuj
Mileusnič Nina, dr.med. Ambulanta družinske medicine Dornava,Nina Mileusnič,dr. med.,spec.druž.med. Dornava 135 A 2252 Dornava
Schaubach Tomaž, dr.med. Zasebna ambulanta družinske medicine Trnovska vas 42 a 2254 Trnovska vas
Tetičkovič Ranfl Marta, dr.med. Ambulanta splošne medicine Marta Tetičkovič Ranfl, dr.med.spec. Dr. Hrovata 2270 Ormož
Ibrišimovič Tibor, dr.med. Ambulanta splošne medicine Tibor Ibrašimovič, dr.med.spec. Dr. Hrovata 4 2270 Ormož
Kolarič Dušan, dr.med. ZD Ormož Ulica dr. Hrovata 4 2270 Ormož
Ranteš Vincek Roberta, dr.med. ZD Ormož Ulica dr. Hrovata 4 2270 Ormož
Vičar Polak Zlata, dr.med. ZD Ormož, Šolska medicina Ulica dr. Hrovata 4 2270 Ormož
Kodelič Korunič Breda, dr.med. ZD Slovenska Bistrica, Pediatrija Partizanska 30 2310 Slovenska Bistrica
Golub Jana, dr.med. ZD Slovenska Bistrica, Splošna medicina Partizanska 30 2310 Slovenska Bistrica
Lešnik Hren Jožefa, dr.med. ZD Slovenska Bistrica, Šolska medicina Partizanska 30 2310 Slovenska Bistrica
Perenda Midhat, dr.med. ZD Poljčane, Splošna medicina Bistriška cesta 62 2319 Poljčane
Jovanovič Liljana, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Liljana Jovanovič, Splošna medicina Breg 6 A 2322 Majšperk
Unuk Viktorija, dr.med. Zdravstveni center dr. Jožeta Potrča, Splošna medicina Kajuhova 6 2325 Kidričevo
Rozman Golčar Sabina, dr.med. ZA Ruše Tovarniška cesta 51 2342 Ruše
Fišer Zobovič Metka, dr.med. Zasebna ambulanta splošne medicine dr. Metka Fišer Zobovič Lovrenc na Pohorju 37 2344 Lovrenc na Pohorju

^na vrh

REGIJA MURSKA SOBOTA

Lang Leon, dr.med. Ambulanta splošne medicine Leon Lang Kocljeva 10 9000 Murska Sobota
Misleta Ternar Mira, dr.med. Pediatrična ambulanta Kocljeva ul. 10 9000 Murska Sobota
Roškar Zdravko, dr.med. SB Murska Sobota Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan 9000 Murska Sobota
Grabar Vlasta, dr.med. Zasebna pediatrična ambulanta - Vlasta Grabar, Šolska medicina Lendavska  17 A 9000 Murska Sobota
Rihtaršič Irena, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Irena Rihtaršič, Splošna medicina Staneta Rozmana  11/A 9000 Murska Sobota
Rajnar Voeroeš Zvezdica, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Zvezdica Rajnar Voeroeš - Sanovita, Splošna medicina Cvetkova 10, Šavel center 9000 Murska Sobota
Karabaić Tomislav, dr.med. ZD Murska Sobota Grajska ulica 22 9000 Murska Sobota
Dalič Blaga, dr.med. ZD Murska Sobota, Pediatrija Grajska 22 9000 Murska Sobota
Voeroeš Janoš, dr.med. ZD Murska Sobota, Splošna medicina Grajska 22 9000 Murska Sobota
Korošec Kanič Zdenka, dr.med. Zdenka Korošec Kanič - Zasebna pediatrična ambulanta, Pediatrija Lendavska 17 A 9000 Murska Sobota
Maroša Meolic Marjeta, dr.med. Zasebna ambulanta Zorana Velnarja 2 9000 Murska Sobota
Fodor Katalina, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Katalin in Gustav Foedor - Salvus, d. o. o., Medicina dela, prometa in športa Trimlini 56 A 9220 Lendava
Vass Vilmosa, dr.med. Zasebna splošna ambulana - Vilmos Vass, Splošna medicina Mlinska 3 9220 Lendava
Borjan Božena, dr.med. ZD Ljutomer, Pediatrija Cesta I. Slovenskega tabora 2 9240 Ljutomer
Gašparac Ljubica, dr.med. ZD Ljutomer Cesta I. Slovenskega tabora 2 9240 Ljutomer
Šilec Simona, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Breda Bavec Cesta I. Slovenskega tabora 2 9240 Ljutomer
Dukič Jasminka, dr.med. Ordinacija spl. medicine Jasminka Dukič Križevci 34 a 9242 Križevci pri Ljutomeru
Lipičar Vera, dr.med. ZD Sv. Jurij, Splošna medicina Edvarda Kocbeka 15 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
Korošec Ana, dr.med. ZD Gornja Radgona Partizanska cesta 34 9250 Gornja Radgona
Mlaker Martina, dr.med. ZD Gornja Radgona Partizanska cesta 34 9250 Gornja Radgona
Popović Momčilo, dr.med. ZD Gornja Radgona Partizanska cesta 34 9250 Gornja Radgona
Koeveš Dean, dr.med. Ambulanta splošne medicine Živa Tišina 1 9251 Tišina
Marič Bojana, dr.med. Vita Mar, ambulanta družinske medicine Panonska cesta 15 9252 Radenci

^na vrh

REGIJA NOVA GORICA

Šinigoj Damijana, dr.med. ZD Nova Gorica, Splošna medicina Rejčeva  4 5000 Nova Gorica
Pavlin Klemenc Maja, dr.med. ZD Nova Gorica, Splošna medicina Rejčeva  4 5000 Nova Gorica
Miklavič Breda, dr.med. ZD Tolmin, Šolska medicina Prešernova 6 5220 Tolmin
Rakar Marica, dr.med. ZD Tolmin, Medicina dela, prometa in športa Prešernova 6 5220 Tolmin
Žefran Drole Marjetka, dr.med. ZD Tolmin, Pediatrija Prešernova 6 5220 Tolmin
Božič Metka, dr.med. ZD Tolmin, Splošna medicina Prešernova 6 5220 Tolmin
Hafner Jurij, dr.med. ZD Kobarid Trg svobode 3 A 5222 Kobarid
Batistuta Doroteja, dr.med. Medicus partener d,o,o, Trg svobode 4 5222 Kobarid
Rustja Bojan, dr.med. ZD Bovec Brdo 18 5230 Bovec
Česnik Ardea, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Ardea Česnik, Splošna medicina Lokarjev drevored 2 5270 Ajdovščina
Bogataj Premrn Silveli, dr.med. ZD Ajdovščina, Splošna medicina Tovarniška 3 5270 Ajdovščina
Novak Knap Ana Marija, dr.med. ZD Idrija, Splošna medicina Ulica Otona Župančiča 3 5280 Idrija
Klančar Anita, dr.med. ZD Idrija, Splošna medicina Ulica Otona Župančiča 3 5280 Idrija
Fenjveši Đorđe, dr.med. ZD Idrija Otona Župančiča 3 5280 Idrija
Troha Majda, dr.med. ZD Idrija, Šolska medicina Ulica Otona Župančiča 3 5280 Idrija
Štrukelj Mitja, dr.med. ZD Idrija Ulica Otona Župančiča 3 5280 Idrija
Likar Nada, dr.med. ZD Idrija, Splošna medicina Ulica Otona Župančiča 3 5280 Idrija
Kokalj Oblak Nina, dr.med. ZD Idrija Otona Župančiča 3 5280 Idrija
Straus Silvij, dr.med. ZD Idrija, Splošna medicina Ulica Otona Župančiča 3 5280 Idrija
Močnik Urška, dr.med. ZD Idrija Ulica Otona Župančiča 3 5280 Idrija
Grakalić Ljubetić Jadranka, dr.med. ZD Šempeter, Šolska medicina Prekomorskih brigad  25 5290 Šempeter pri Gorici
Besednjak Kocijančič Lilijana, dr.med. ZD Šempeter, Pediatrija Prekomorskih brigad  25 5290 Šempeter pri Gorici

^na vrh

REGIJA NOVO MESTO

Pavlin Tatjana, dr.med. SB Novo Mesto Šmihelska cesta 1 8000 Novo mesto
Schweiger Alenka, dr.med. ZD Novo mesto Kandijska cesta 4 8000 Novo mesto
Živkovič Dular Dragica, dr.med. ZD Novo mesto Kandijska cesta 4 8000 Novo mesto
Jusić Edita, dr.med. ZD Novo mesto Kandijska cesta 4 8000 Novo mesto
Stojanovič Majda, dr.med. ZD Novo mesto Kandijska cesta 4 8000 Novo mesto
Levstek Plut Maruška, dr.med. ZD Novo mesto Kandijska cesta 4 8000 Novo mesto
Hočevar, dr.med. ZD Novo mesto Kandijska cesta 4 8000 Novo mesto
Simonič Alenka, dr.med. ZD Novo mesto, Splošna medicina Kandijska cesta 4 8000 Novo mesto
Humar Žgank Andreja, dr.med. ZD Trebnje, Pediatrija Goliev trg 3 8210 Trebnje
Petek Šter Marija, dr.med. ZD Trebnje Goliev trg 3 8210 Trebnje
Žirovnik Kuster Katarina, dr.med. ZD Trebnje, Splošna medicina Goliev trg 3 8210 Trebnje
Guštin Mateja, dr.med. ZP Mirna peč Trg 27 8216 Mirna Peč
Puževski Domagoj, dr.med. ZD Krško, Pediatrija Cesta krških žrtev 56 8270 Krško
Volarič Marjana, dr.med. ZD Krško, Pediatrija Cesta krških žrtev 56 8270 Krško
Obradovič Nataša, dr.med. ZD Krško Cesta krških žrtev 56 8270 Krško
Lovšin Salmič Kristina, dr.med. ZD Krško Cesta krških žrtev 56 8270 Krško
Ladika Žvar Snežana, dr.med. ZD Senovo Bohorska cesta 2 8281 Senovo
Simončič Danica, dr.med. ZP Šentjernej Prvomajska cesta 5 8310

Šentjernej

 Zorc Irena, dr,med. ZP Šentjernej Prvomajska cesta 5 8310

 Šentjernej

Macan Krešimir, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Krešimir Macan, Splošna medicina Zadružna cesta 8340 Črnomelj
Špec Ljiljana, dr.med. ZD Črnomelj, Splošna medicina Delavska pot 4 8340 Črnomelj
Plut Marija, dr.med. ZD Črnomelj Delavska pot 4 8340 Črnomelj
Nemanič Mateja, dr.med. ZD Črnomelj, Splošna medicina Delavska pot 4 8340 Črnomelj
Tomc Mojca, dr.med. ZD Črnomelj, Šolska medicina Delavska pot 4 8340 Črnomelj
Borič Zlatko, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Zlatko Borič, Splošna medicina Zadružna cesta 16 8340 Črnomelj

^na vrh

REGIJA RAVNE NA KOROŠKEM

Horvat Andrej, dr.med. Zasebna ambulanta splošne medicine Horvat Andrej, dr.med.spec. Mariborska 37 2360 Radlje ob Dravi
Mihajlovič Igor, dr.med. Zasebna ambulanta splošne medicine Mihajlovič Igor, dr.med.spec. Mariborska 37 2360 Radlje ob Dravi
Podrzavnik Ivica, dr.med. Zasebna splošna ambulanta - Ivica Podrzavnik, Splošna medicina Mariborska ulica 37 2360 Radlje ob Dravi
Stanivuk Špiro, dr.med. Zasebna ambulanta splošne medicine Stanivuk Špiro, dr.med.spec. Mariborska 37 2360 Radlje ob Dravi
Kržan Irena, dr.med. Ambulanta Kržan d.o.o. Mladinska ulica  2367 Vuzenica
Mesner Marija, dr.med. ZD Slovenj Gradec Partizanska pot 16 2380 Slovenj Gradec
Lasbaher Milena, dr.med. ZD Slovenj Gradec, Pediatrija Partizanska pot 16 2380 Slovenj Gradec

^na vrh

 

 

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Zakonodaja od nas zahteva, da vas vprašamo za dovoljenje. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh?

EU Cookie Directive Module Information